Tìm kiếm tin tức
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Tin chính
Quay lại123Xem tiếp
Người ta có thể chẩn đoán sơ bộ ung thư phổi qua móng tay. Đó là kết quả nghiên cứu mới nhất vừa được công bố của nhóm các tác giả trường Đại học San Diego, California (Mỹ).
               Cùng với mục đích xây dựng và phát triển Y học cổ truyền của Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy. Trạm Y tế phường Thủy Dương luôn xem công tác Y hoc cổ truyền là rất cần thiết và quan trọng theo chủ trương, đường lối kết hợp giữa YHCT và YHHĐ nhằm phục vụ cho các tầng lớp nhân dân nói chung và người dân trên địa bàn phường Thủy Dương nói riêng.
      Thực hiện Chỉ đạo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) về việc hướng dẫn khóa sổ A0 năm 2020 và chuẩn bị đổi sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ (Sổ A0) giai đoạn 2021-2025. Trung tâm Y tế Thị xã Hương Thuỷ đã hướng dẫn cho các xã, phường khóa Sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ năm 2020 và chuẩn bị đổi Sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ giai đoạn 2021-2025 theo Hướng dẫn số 90/HD-TTYT ngày 26/01/2021. Sau gần một tháng Cán bộ Chuyên trách và Cộng tác viên Dân số rà soát tại hộ gia đình, nay Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ triển khai chốt thông tin và số liệu tại các xã, phường.  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 12/04/2021
Giám đốc: Nguyễn Văn Vỹ
15:00: Sắp xếp nhân sự và định hướng cho năm 2022
Thứ ba ngày 13/04/2021
Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Kim Thu
14:00: Họp Ban cưỡng chế sử dụng đất
Thứ tư ngày 14/04/2021
Giám đốc: Nguyễn Văn Vỹ
15:00: Họp thay đổi cấu hình trang thiết bị y tế trong các gói thầu
Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Kim Thu
08:00: Họp bàn về đua trải và khánh thành Cầu Ngói Thanh Toàn
Phó Giám Đốc: Dương Thị Thu Hằng
08:00: Lấy phiếu tín nhiệm Trưởng trạm
14:00: Lấy phiếu tín nhiệm Trưởng trạm
Thứ năm ngày 15/04/2021
Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Kim Thu
08:00: Hội nghị sơ kết 5 năm và biểu dương khen thưởng thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị
Phó Giám Đốc: Dương Thị Thu Hằng
08:00: Lấy phiếu tín nhiệm Trưởng trạm
14:00: Lấy phiếu tín nhiệm Trưởng trạm
Thứ sáu ngày 16/04/2021
Phó Giám Đốc: Dương Thị Thu Hằng
08:00: Lấy phiếu tín nhiệm Trưởng trạm
Thứ bảy ngày 17/04/2021
Chủ nhật ngày 18/04/2021

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.061.245
Truy cập hiện tại 40