Tìm kiếm tin tức
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Phân tuyến kỹ thuật phê duyệt năm 2018 - Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 10/12/2018

Danh dách phân tuyến kỹ thuật được phê duyệt năm 2018 

STT

TÊN KỸ THUẬT

 Quy định tuyến kỹ thuật

 

 

 

Đăng ký

 

 

A

B

C

D

thực hiện

I HỒI SỨC CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC

 

       

 

B. HÔ HẤP

         

55

Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí
quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có
thở máy (một lần hút)

x

x

x

 

2018

81

Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter

x

x

x

x

2018

82

Đánh giá mức độ nặng của COPD bằng FEV1
(một lần)

x

x

x

x

2018

87

Khí dung thuốc qua thở máy (một lần)

x

x

x

 

2018

158

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

x

x

x

x

2018

 

Đ. TIÊU HOÁ

         

240

Chọc dò ổ bụng cấp cứu

x

x

x

 

2018

244

Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm

x

x

x

 

2018

 

E. TOÀN THÂN

 

       

254

Truyền máu và các chế phẩm máu

x

x

x

x

2018

II NỘI KHOA

 

       

 

A. HÔ HẤP

 

       

32

Khí dung thuốc giãn phế quản

x

x

x

x

2018

 

Đ. TIÊU HÓA

         

272

Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm

x

x

x

 

2018

III NHI KHOA

 

       

 

I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

 

       

 

A. TUẦN HOÀN

 

       

48

Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp

x

x

x

 

2018

51

Ép tim ngoài lồng ngực

x

x

x

x

2018

 

B. HÔ HẤP

 

       

82

Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BIPAP)

x

x

x

 

2018

 

Đ. TIÊU HÓA

 

       

165

Chọc dò ổ bụng cấp cứu

x

x

x

 

2018

289

Hào châm

x

x

x

x

2018

 

D. CẤY CHỈ

 

       

446

Cấy chỉ điều trị đau lưng

x

x

x

 

2018

448

Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai

x

x

x

 

2018

449

Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy

x

x

x

 

2018

 

Đ. ĐIỆN CHÂM

 

       

482

Điện châm điều trị tổn thương gây liệt rễ, đám rối
và dây thần kinh

x

x

x

x

2018

492

Điện châm điều trị hội chứng tiền đình

x

x

x

x

2018

495

Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi

x

x

x

x

2018

517

Điện châm điều trị giảm đau do Zona

x

x

x

x

2018

518

Điện châm điều trị viêm mũi xoang

x

x

x

x

2018

 

E. THUỶ CHÂM

 

       

554

Thuỷ châm điều trị tổn thương dây thần kinh V

x

x

x

x

2018

 

G. XOA BÓP BẤM HUYỆT

 

       

629

Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần
kinh V

x

x

x

x

2018

646

Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp

x

x

x

x

2018

647

Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hoá khớp

x

x

x

x

2018

 

H. CỨU

 

       

671

Cứu điều trị đau lưng thể hàn

x

x

x

x

2018

672

Cứu điều trị đau thần kinh toạ thể hàn

x

x

x

x

2018

674

Cứu điều trị liệt thần kinh VII ngoại biên thể hàn

x

x

x

x

2018

696

Cứu điều trị cảm cúm thể hàn

x

x

x

x

2018

 

IX. MẮT

 

       

1683

Tiêm cạnh nhãn cầu

x

x

x

 

2018

1685

Bơm thông lệ đạo

x

x

x

 

2018

1690

Cắt chỉ khâu kết mạc

x

x

x

 

2018

1691

Đốt lông xiêu

x

x

x

 

2018

1692

Bơm rửa lệ đạo

x

x

x

 

2018

1694

Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi

x

x

x

 

2018

1695

Rửa cùng đồ

x

x

x

 

2018

1696

Bóc sợi (Viêm giác mạc sợi)

x

x

x

 

2018

1697

Bóc giả mạc

x

x

x

 

2018

1705

Theo dõi nhãn áp 3 ngày

x

x

x

x

2018

 

XI. TAI MŨI HỌNG

 

       

 

B. MŨI XOANG

 

       

2149

Nhét bấc mũi sau

x

x

x

 

2018

 

C. HỌNG – THANH QUẢN

 

       

2183

Đốt lạnh họng hạt

x

x

x

 

2018

 

D. CỔ - MẶT

 

       

2240

Phẫu thuật nạo VA gây mê

x

x

x

 

2018

 

XIII. NỘI KHOA

 

       

 

C. TIÊU HÓA

 

       

2354

Chọc dịch màng bụng

x

x

x

 

2018

2356

Chọc hút áp xe thành bụng

x

x

x

 

2018

2357

Thụt tháo phân

x

x

x

x

2018

2358

Đặt sonde hậu môn

x

x

x

x

2018

2359

Nong hậu môn

x

x

x

 

2018

 

XV. UNG BƯỚU- NHI

 

       

 

K. PHỤ KHOA

 

       

2729

Cắt u nang buồng trứng xoắn

x

x

x

 

2018

2730

Cắt u nang buồng trứng

x

x

x

 

2018

2731

Cắt u nang buồng trứng và phần phụ

x

x

x

 

2018

2732

Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt
phần phụ

x

x

x

 

2018

2734

Bóc nang tuyến Bartholin

x

x

x

 

2018

2735

Cắt u vú lành tính

x

x

x

 

2018

2736

Mổ bóc nhân xơ vú

x

x

x

 

2018

 

XIX. NGOẠI KHOA

 

       

 

Đ. TIẾT NIỆU – SINH DỤC

 

       

3535

Đặt ống thông bàng quang

x

x

x

x

2018

 

G. CÁC PHẪU THUẬT KHÁC

 

       

3913

Cắt nang giáp móng

x

x

 

 

2018

VIII Y HỌC CỔ TRUYỀN 2013

 

       

 

A. KỸ THUẬT CHUNG

 

       

8

Ôn châm

x

x

x

x

2018

 

Đ. CẤY CHỈ

 

       

228

Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu
não

x

x

x

 

2018

241

Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông

x

x

x

 

2018

257

Cấy chỉ điều trị liệt chi trên

x

x

x

 

2018

258

Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới

x

x

x

 

2018

265

Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp

x

x

x

 

2018

266

Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai

x

x

x

 

2018

267

Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp

x

x

x

 

2018

268

Cấy chỉ điều trị đau lưng

x

x

x

 

2018

 

E. ĐIỆN CHÂM

 

       

300

Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi

x

x

x

x

2018

 

G. THUỶ CHÂM

 

       

322

Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông

x

x

x

x

2018

323

Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu

x

x

x

 

2018

330

Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch
máu não

x

x

x

x

2018

351

Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình

x

x

x

x

2018

352

Thuỷ châm điều trị đau vai gáy

X

x

x

x

2018

356

Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên

x

x

x

x

2018

357

Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn

x

x

x

x

2018

359

Thuỷ châm điều trị đau dây V

x

x

x

 

2018

364

Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi

x

x

x

 

2018

365

Thuỷ châm điều trị liệt chi trên

x

x

x

x

2018

366

Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới

x

x

x

x

2018

367

Thuỷ châm điều trị sụp mi

x

x

x

x

2018

375

Thuỷ châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp

x

x

x

x

2018

376

Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp

x

x

x

x

2018

377

Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai

x

x

x

x

2018

378

Thuỷ châm điều trị đau lưng

x

x

x

x

2018

 

H. XOA BÓP BẤM HUYỆT

 

       

389

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên

x

x

x

x

2018

390

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới

x

x

x

x

2018

391

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến
mạch máu não

x

x

x

x

2018

392

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng-
hông

x

x

x

x

2018

397

Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

x

x

x

x

2018

400

Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai

x

x

x

x

2018

408

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

x

x

x

x

2018

409

Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

x

x

x

x

2018

412

Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối
và dây thần kinh

x

x

x

x

2018

413

Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh
V

x

x

x

x

2018

414

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII
ngoại biên

x

x

x

x

2018

415

Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi

x

x

x

x

2018

419

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình

x

x

x

x

2018

425

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn

x

x

x

x

2018

428

Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp

x

x

x

x

2018

429

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp

x

x

x

x

2018

430

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng

x

x

x

x

2018

431

Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai

x

x

x

x

2018

432

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy

x

x

x

x

2018

434

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi

x

x

x

x

2018

449

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm

x

x

x

X

2018

 

I. CỨU

 

       

451

Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn

x

x

x

x

2018

460

Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể
hàn

x

x

x

x

2018

461

Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn

x

x

x

x

2018

 

K. GIÁC HƠI

 

       

479

Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn

x

x

x

x

2018

480

Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt

x

x

x

x

2018

481

Giác hơi điều trị các chứng đau

x

x

x

x

2018

482

Giác hơi điều trị cảm cúm

x

x

x

x

2018

IX GÂY MÊ HỒI SỨC

 

       

 

A. CÁC KỸ THUẬT

 

       

97

Ghi điện tim cấp cứu tại giường

x

x

x

 

2018

 

B. GÂY MÊ

 

       

290

Gây mê phẫu thuật bướu tinh hoàn

x

x

x

 

2018

331

Gây mê phẫu thuật cắt các loại u vùng da đầu, cổ có

x

x

 

 

2018

332

Gây mê phẫu thuật cắt các loại u vùng mặt có
đường kính 5 đến 10 cm

x

x

 

 

2018

370

Gây mê phẫu thuật cắt khối u da lành tính mi mắt

x

x

x

 

2018

379

Gây mê phẫu thuật cắt lọc da, cơ, cân dưới 1% diện
tích cơ thể

x

x

x

 

2018

380

Gây mê phẫu thuật cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện
tích cơ thể

x

x

x

 

2018

467

Gây mê phẫu thuật cắt tinh hoàn

x

x

x

 

2018

764

Gây mê phẫu thuật điều trị thoát vị đùi

x

x

x

 

2018

768

Gây mê phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác

x

x

x

 

2018

785

Gây mê phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay
bằng các vạt da lân cận

x

x

x

 

2018

794

Gây mê phẫu thuật điều trị viêm bao hoạt dịch của
gân gấp bàn ngón tay

x

x

x

 

2018

 

D. GÂY TÊ

 

       

3142

Gây tê phẫu thuật cắt bao da qui đầu do dính hoặc
dài

x

x

x

 

2018

3150

Gây tê phẫu thuật cắt các loại u vùng da đầu, cổ có
đường kính dưới 5 cm

x

x

x

 

2018

3189

Gây tê phẫu thuật cắt khối u da lành tính dưới 5cm

x

x

x

 

2018

3191

Gây tê phẫu thuật cắt khối u da lành tính trên 5cm

x

x

x

 

2018

3423

Gây tê phẫu thuật cắt u xương lành

x

x

x

 

2018

3584

Gây tê phẫu thuật điều trị thoát vị đùi

x

x

x

 

2018

3719

Gây tê phẫu thuật khâu da thì II

x

x

x

 

2018

3953

Gây tê phẫu thuật loai 3

x

x

x

 

2018

3987

Gây tê phẫu thuật mở rộng lỗ sáo

x

x

x

 

2018

3996

Gây tê phẫu thuật mộng đơn thuần

x

x

 

 

2018

X NGOẠI KHOA

 

       

 

D. TIÊU HÓA

 

       

 

7. Tầng sinh môn

 

       

551

Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng

x

x

 

 

2018

552

Phẫu thuật Longo

x

x

 

 

2018

557

Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản

x

x

 

 

2018

 

Đ. GAN - MẬT - TỤY

 

       

673

Cắt lách do chấn thương

x

x

x

 

2018

676

Khâu vết thương lách

x

x

x

 

2018

XI. BỎNG

 

       

 

A. ĐIỀU TRỊ BỎNG

 

       

 

1. Thay băng bỏng

 

       

10

Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể
ở trẻ em

x

x

x

 

2018

12

Thay băng và chăm sóc vùng lấy da

x

x

x

 

2018

 

2. Phẫu thuật, thủ thuật điều trị bỏng

 

       

15

Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép

x

x

x

 

2018

16

Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu
trong bỏng sâu

x

x

x

x

2018

19

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích
cơ thể ở người lớn

x

x

x

 

2018

25

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích
cơ thể ở người lớn

x

x

x

 

2018

28

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% diện tích cơ
thể ở trẻ em

x

x

x

 

2018

31

Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở
người lớn

x

x

x

 

2018

34

Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 3% diện tích cơ thể ở
trẻ em

x

x

x

 

2018

XII. UNG BƯỚU

 

       

 

D. MẮT

 

       

107

Cắt u kết mạc không vá

x

x

 

 

2018

 

K. VÚ - PHỤ KHOA

 

       

309

Bóc nang tuyến Bartholin

x

x

x

 

2018

XIII. PHỤ SẢN

 

       

 

A. SẢN KHOA

 

       

3

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp

x

x

 

 

2018

29

Soi ối

x

x

x

 

2018

53

Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung

x

x

x

 

2018

 

B. PHỤ KHOA

 

       

143

Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung

x

x

x

 

2018

160

Chọc dò túi cùng Douglas

x

x

x

 

2018

161

Chọc hút dịch do máu tụ sau mổ

x

x

x

 

2018

163

Chích áp xe vú

x

x

x

 

2018

175

Bóc nhân xơ vú

x

x

x

 

2018

 

C. SƠ SINH

 

       

189

Điều trị vàng da ở trẻ sơ sinh bằng phương pháp
chiếu đèn

x

x

x

 

2018

 

E. PHÁ THAI

 

       

239

Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần

x

x

x

 

2018

241

Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân
không

x

x

x

x

2018

XIV. MẮT

 

       

66

Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...)
có hoặc không sử dụng keo dán sinh học

x

x

 

 

2018

83

Cắt u da mi không ghép

x

x

x

 

2018

88

Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép

x

x

 

 

2018

112

Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi

x

x

x

 

2018

164

Cắt bỏ túi lệ

x

x

x

 

2018

169

Chích dẫn lưu túi lệ

x

x

x

 

2018

172

Khâu phục hồi bờ mi

x

x

x

 

2018

175

Khâu phủ kết mạc

x

x

x

 

2018

184

Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài

x

x

x

 

2018

216

Rạch áp xe túi lệ

x

x

x

 

2018

XV. TAI MŨI HỌNG

 

       

 

B. MŨI-XOANG

 

       

141

Nhét bấc mũi trước

x

x

x

 

2018

145

Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat)

x

x

x

x

2018

146

Rút meche, rút merocel hốc mũi

x

x

x

x

2018

147

Hút rửa mũi, xoang sau mổ

x

x

x

x

2018

XVIII. ĐIỆN QUANG

 

       

 

A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

 

       

 

1. Siêu âm đầu, cổ

 

       

1

Siêu âm tuyến giáp

x

x

x

 

2018

 

3. Siêu âm ổ bụng

 

       

22

Siêu âm Doppler gan lách

x

x

 

 

2018

 

6. Siêu âm tim, mạch máu

 

       

52

Siêu âm Doppler tim, van tim

x

x

 

 

2018

 

7. Siêu âm vú

 

       

55

Siêu âm Doppler tuyến vú

x

x

 

 

2018

 

8. Siêu âm bộ phận sinh dục nam

 

       

58

Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên

x

x

 

 

2018

 

B.  CHỤP  XQUANG  CHẨN  ĐOÁN  THƯỜNG QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR hoặc DR)

 

       

 

1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy

 

       

71

Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng

x

x

x

 

2018

XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

       

 

B. HÔ HẤP

 

       

22

Test dung tích sống gắng sức (FVC)

x

x

x

 

2018

23

Test dung tích sống thở chậm (SVC)

x

x

x

 

2018

24

Thông khí tự ý tối đa (MVV)

x

x

x

 

2018

XXII. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU

 

       

21

Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)

x

x

x

x

2018

 

C. TẾ BÀO HỌC

 

       

120.

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở)

x

x

x

 

2018

143

Máu lắng (bằng máy tự động)

x

x

x

 

2018

 

G. TRUYỀN MÁU

 

       

456.

Xét nghiệm nhanh HBsAg trước hiến máu đối với
người hiến máu

x

x

 

 

2018

466.

Xét nghiệm sàng lọc ký sinh trùng sốt rét đối với đơn vị máu toàn phần và thành phần máu bằng kỹ thuật nhuộm giêmsa soi kính hiển vi

x

x

x

x

2018

XXIII. HÓA SINH

 

       

 

A. MÁU

 

       

18

Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine)

x

x

 

 

2018

19

Đo hoạt độ ALT (GPT)

x

x

x

 

2018

20

Đo hoạt độ AST (GOT)

x

x

x

 

2018

60

Định lượng Ethanol (cồn)

x

x

 

 

2018

77

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)

x

x

x

 

2018

 

B. NƯỚC TIỂU

 

       

173

Định tính Amphetamin (test nhanh)

x

x

x

x

2018

184

Định lượng Creatinin

x

x

x

 

2018

188

Định tính Marijuana (THC) (test nhanh)

x

x

x

x

2018

193

Định tính Opiate (test nhanh)

x

x

x

x

2018

195

Định tính Codein (test nhanh)

x

x

x

x

2018

196

Định tính Heroin (test nhanh)

x

x

x

x

2018

XXIV. VI SINH

 

       

 

A. VI KHUẨN

 

       

 

6. Các vi khuẩn khác

 

       

73

Helicobacter pylori Ag test nhanh

x

x

x

x

2018

74

Helicobacter pylori Ab test nhanh

x

x

x

x

2018

 

4. Dengue virus

 

       

183

Dengue virus NS1Ag test nhanh

x

x

x

x

2018

187

Dengue virus IgM/IgG test nhanh

x

x

x

x

2018

 

7. Các virus khác

 

       

249

Rotavirus test nhanh

x

x

x

x

2018

254

Rubella virus Ab test nhanh

x

x

x

x

2018

 

C. KÝ SINH TRÙNG

 

       

 

2. Ký sinh trùng trong máu

 

       

289.

Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định
tính

x

x

x

x

2018

290.

Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định
lượng

x

x

 

 

2018

 

D. VI NẤM

 

       

321

Vi nấm nhuộm soi

x

x

x

 

2018

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 27/06/2022
Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Kim Thu
09:00: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
Thứ ba ngày 28/06/2022
Phó Giám Đốc: Dương Thị Thu Hằng
14:30: Tham dự triển khai đẩy mạnh công tác tiêm chủng Covid
Thứ tư ngày 29/06/2022
Giám đốc: Nguyễn Văn Vỹ
13:45: HN quán triệt Kết luận 12-KL/TƯ, của BCT và NQ 169/NQ-CP của Chính Phủ
14:00: Sinh hoạt KHKT( Các bệnh lý cổ bàn tay thường gặp, chấn đoán và điều trị)
Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Kim Thu
08:00: Tham dự Thông qua đề tài "N/C và sản xuất chất khử khuẩn từ vật liệu chẩm lượng từ Nano carbon...
Thứ năm ngày 30/06/2022
Giám đốc: Nguyễn Văn Vỹ
14:00: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022
Phó Giám Đốc: Dương Thị Thu Hằng
08:00: Tham dự đánh giá hoạt động của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo 6 tháng đầu năm
Thứ sáu ngày 01/07/2022
Phó Giám Đốc: Dương Thị Thu Hằng
14:00: Thẩm định cơ sở dịch vụ ăn uống đủ điều kiện ATTP
Thứ bảy ngày 02/07/2022
Chủ nhật ngày 03/07/2022
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.608.628
Truy cập hiện tại 50

Chung nhan Tin Nhiem Mang